Select Page

SCANMOVERS TAXATIETOOL

Featured Project - Mobile, App & web design 

PROJECT

ScanMovers is tot de ontdekking gekomen dat verhuizingen vaak meer kosten dan dat vooraf door de verhuizer wordt begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er zowel door de verhuizer als door de klant geen goede preparatie wordt gedaan. Hierdoor beschikken de verhuizer en de klant over onvoldoende informatie om de kosten nauwkeurig te begroten. Om soortgelijke problemen te preveniëren heeft ScanMovers besloten om een tool te bouwen voor verhuizers, waarmee zij het algehele inventarisatieproces kunnen doorlopen samen met de klant om vervolgens een offerte te creëren met alle details en afspraken die gemaakt zijn. Deze tool moet consternatie te helpen voorkomen voor zowel de verhuizer als de klant. 

Ik ben door ScanMovers gevraagd om een webapplicatie te ontwerpen die gebruiksvriendelijk is voor de verhuizers. Middels deze gebruiksvriendelijke webapplicatie wordt miscommunicatie en miscalculatie geprevaleerd voor zowel de klanten als de verhuizers. ScanMovers hoopt hiermee de tijdsduur van de inventaristie en miscommunicatie doet reduceren.

MIJN ROL

UX – UI Designer
Field Research, Desk Research, User Research, User Needs, Concepting, Flowchart, Wireframing, Prototyping & Usability Testing.

OPDRACHTGEVER

ScanMovers

OPLEVERDATUM

Juli 2019

PROBLEEMSTELLING

De huidige inventarisatietool die de verhuizers gebruiken is te karig en voldoet niet aan de behoeften van de klanten en de verhuizers, waardoor de verhuizing niet gespecificeerd kan worden. Dit zorgt voor inconsequente offertes, afspraken en heeft tot gevolg dat de berekeningen vaak niet kloppen. Tevens veroorzaakt dit dat verhuizers niet altijd het juiste gereedschap bij hun hebben.

Het probleem gaat gepaard met de negatieve klantbeoordelingen wat slecht invloed heeft op het imago van ScanMovers. Dit heeft tot gevolg dat er minder nieuwe klanten komen en dat de terugkerende klanten afnemen.

ONDERZOEK

De onderzoeksfase is begonnen met een deskresearch, waar onderzoek is gedaan naar de doelgroep, verhuismarkt, concurrerende tools, waarna een benchmark is ontworpen. Uit de deskresearch is gebleken dat de doelgroep bestaat uit twee segmenten, de primaire doelgroep taxateurs en secundaire doelgroep als klanten. Voor het project is focust gelegd op de primaire doelgroep, omdat zij de eindgebruikers zijn.

REQUIREMENTS

De behoeften van deze doelgroep segmenten zijn als requirement in een lijst gezet. Deze lijst vervolgens verdeeld door middel van de MoSCoW methode. De eisen worden geprioriteerd om te voorkomen dat ze te duur of onrealistisch worden. Het belangrijkste doel is om te komen met eisen die de meeste waarde toevoegen voor alle stakeholders.

HET CONCEPT

De naam die het concept heeft gekregen is het Walk-Through Systeem. Walk-through als dubbele definitie omdat de taxateur letterlijk door een locatie loopt, en het ook betekent dat iets eenvoudig is. Het walk-through systeem werkt met behulp van een algoritme systeem, waarbij de taxateur hulp krijgt van vooraf ingestelde data. 

SITEMAP

Doordat de gebruiker inlogt op zijn/haar account, wordt alle data die opgeslagen is teruggeroepen. De navigatie is opgesplitst in drie delen, taxatie instellingen, oude taxaties en nieuwe taxatie. In de eerste deel kan de gebruiker de voorkeursinstellingen aanpassen. Dit hoeft de gebruiker maar één keer te doen. Deel twee is een overzicht van alle gedane taxaties. Zo kan altijd de gecreëerde taxatie en offerte bijgehaald worden om het te bekijken en/of te bijwerken. De laatste stap is waar het project op gericht is, het doen van een taxatie, waarna een offerte wordt gecreëerd.

FLOWCHART

Het doen van een taxatie gaat stapsgewijs, zoals de verhuizers & taxateurs dat wilden, maar de gebruiker heeft ook de vrijheid om een andere volgorde te gebruiken. De ‘flow’ biedt de gebruiker de mogelijkheid om de vooraf ingestelde waardes te veranderen, zodat de taxatie gespecificeerd kan worden.

Nadat de taxatie gedaan is, kan de gebruiker selecteren welke diensten erbij komen voor de verhuizing. Als laatst kan alles gecontroleerd worden, waarna een offerte gecreëerd wordt. De offerte wordt gecreëerd aan de hand van de geselecteerde onderdelen die de taxateur in zijn offerte wil hebben. Zo heeft hij altijd de keuze om sommige data weg te laten, om twijfels bij klanten te doen afnemen.

HET RESULTAAT

Als resultaat wordt er een prototype van een gebruiksvriendelijke tool ontworpen in vorm van een webapplicatie, waarmee de verhuizers stapsgewijs het inventarisatieproces kunnen doorlopen. Tevens moet dit de onduidelijkheden en vragen bij de klant doen afnemen.