Select Page

Featured Project – Mobile, App & web design 

SCANMOVERs Taxatietool

ScanMovers is tot de ontdekking gekomen dat verhuizingen vaak meer kosten dan dat vooraf door de verhuizer wordt begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er zowel door de verhuizer als door de klant geen goede preparatie wordt gedaan. Hierdoor beschikken de verhuizer en de klant over onvoldoende informatie om de kosten nauwkeurig te begroten. Om soortgelijke problemen te preveniëren heeft ScanMovers besloten om een tool te bouwen voor verhuizers, waarmee zij het algehele inventarisatieproces kunnen doorlopen samen met de klant om vervolgens een offerte te creëren met alle details en afspraken die gemaakt zijn. Deze tool moet consternatie te helpen voorkomen voor zowel de verhuizer als de klant. 

Ik ben door ScanMovers gevraagd om een webapplicatie te ontwerpen die gebruiksvriendelijk is voor de verhuizers. Middels deze gebruiksvriendelijke webapplicatie wordt miscommunicatie en miscalculatie geprevaleerd voor zowel de klanten als de verhuizers. ScanMovers hoopt hiermee de tijdsduur van de inventaristie en miscommunicatie doet reduceren.